Onderzoek

PROJECTOPROEP 4 INTERREG V VLAANDEREN-NEDERLAND

Financierder:EFRO
Programma:INTERREG

Wat?
Interreg Vlaanderen-Nederland

Interreg Vlaanderen-Nederland is een Europees programma waarmee grensoverschrijdende samenwerking wordt gestimuleerd vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
De vierde oproep voor projecten in Interreg Vlaanderen-Nederland is gelanceerd.  

Specifieke doelstellingen : 

 • INNOVATIE: 6,8 miljoen EFRO:
  1a. Stimulering van industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling door uitbreiding van de onderzoeksinfrastructuur bij private en publieke kennisinstellingen en door het leggen van verbindingen tussen kennisinstellingen.

  1b. Valorisatie van kennis en innovatie van producten / diensten / toepassingen / processen in de vorm van industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling, door samenwerking tussen bedrijven onderling en van bedrijven met O&I-centra en onderwijsinstellingen.
   
 • ENERGIE: 2 miljoen EFRO
  2a. Het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie in bedrijven, door demonstratie van toepassingsmogelijkheden van innovatieve maatregelen en technieken.

  2b. Het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie in openbare infrastructuur en woningbouwsector, door demonstratie van toepassingsmogelijkheden van innovatieve maatregelen en technieken.

  2c. Innovatie van koolstofarme producten / diensten / toepassingen / processen door industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling, door samenwerking tussen bedrijven onderling en van bedrijven met O&I-centra en kennisinstellingen en door vroege implementatie van innovatieve koolstofarme technologieën. 

 • MILIEU: 4,8 miljoen EFRO:
  3a. Het beschermen en herstellen van de biodiversiteit, bodembescherming en –herstel en het bevorderen van ecosysteemdiensten, door gezamenlijke aanpak van milieuproblematieken in de economisch intensief benutte Grensregio.

  3b. Innovatie van producten / diensten / toepassingen / processen voor het verbeteren van milieubescherming en het efficiënt omgaan met hulpbronnen, door industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling,  door samenwerking tussen bedrijven onderling en van bedrijven met O&I-centra en kennisinstellingen.

  3c. Het bevorderen van efficiënte omgang met hulpbronnen in het (industriële) bedrijfsleven door het stimuleren van aanpassing van productieprocessen. 

 • ARBEIDSMARKT: 3,9 miljoen EFRO:
  4. Verbetering van de aansluiting tussen arbeidsvraag en arbeidsaanbod op de arbeidsmarkt in de grensregio, om zo het arbeidspotentieel beter te benutten.

Wie?

Het Interreg-programma tussen Vlaanderen en Nederland wordt uitgevoerd op het grondgebied van (delen van) de vijf Vlaamse provincies en de drie zuidelijke Nederlandse provincies. In Vlaanderen gaat het om de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant (enkel het arrondissement Leuven) en West-Vlaanderen (met uitzondering van de arrondissementen Veurne en Ieper). Aan Nederlandse zijde wordt het gebied gevormd door de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland.
 
Het grensoverschrijdende karakter van een Interreg-project is uiteraard essentieel: aan beide zijden van de grens moet men zorgen voor activiteiten, cofinanciering en partners.

Aanvragen?
De indienprocedure verloopt in 2 fasen.
In een eerste fase meldt u een beperkte projectschets aan (deadline 18 mei 2018). Op basis van deze beperkte aanmelding via het e-loket, zal een eerste preselectie gehouden worden. De geselecteerde projecten worden daarna gevraagd om een uitgebreid aanvraagdossier indienen waarna de eindselectie doorgaat en de goedkeuring kan volgen.

Graag willen we onderzoekers eraan herinneren dat EFRO slechts 50% van het projectbudget financiert. Bij opstelling van het projectbudget moet dus reeds nagedacht worden over de cofinanciering. Vlaamse en provinciale cofinanciering mogen hierbij niet als een evidentie beschouwd worden. Voor controle van uw projectbudget adviseren we u de dienst Onderzoekscoördinatie te contacteren (euresearch@uhasselt.be

Meer info?
Meer informatie omtrent de lancering van de oproep vindt u hier.
Alle beschikbare documenten in verband met Interreg Vlaanderen-Nederland vindt u hier.

Deadline:18.05.2018

Interne contactpersoon?
E-mail: annelies.stockmans@uhasselt.be
Tel.: +3211268070