Onderzoek

LAUREAAT VAN DE KLASSE VAN DE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

Financierder:Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschap en Kunst

Wat?

De prijs Laureaat van de Klasse van de Technische wetenschappen is een van de meest prestigieuze prijzen van de Academie. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt in de Technische wetenschappen, in alle disciplines.

Bedrag voor deze prijs: €10.000

Wie?
Jonge, beloftevolle onderzoekers (tot 40 jaar -tijdens het jaar waarin de prijs wordt toegekend-), waarvan de hoofdactiviteit in Vlaanderen gesitueerd is, komen hiervoor in aanmerking. De kandidaat dient op het ogenblik van de kandidaatstelling gedurende de voorbije vier jaar de hoofdactiviteit in Vlaanderen te hebben uitgeoefend (op “visiting opdrachten” na). Een kandidaat moet op het ogenblik van de indiendatum in principe minstens 3 jaren postdoctorale onderzoeksanciënniteit hebben.

Aanvragen?
Het dossier is samengesteld uit een curriculum vitae, volledige bibliografie, een overzicht van buitenlandse verblijven, voordrachten op uitnodiging en tentoonstellingen en prijzen. Het gepresteerde onderzoek of de kunstactiviteiten worden beschreven in een synthetische nota van maximum 5 bladzijden, inclusief de desbetreffende referenties.

De kandidaten vermelden de namen en de coördinaten van drie referentiepersonen, die geen lid zijn van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.

Het dossier van de kandidaat moet worden ingediend zowel op papier als onder elektronische vorm bij de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor
Wetenschappen en Kunsten, Hertogsstraat 1, B-1000 Brussel, ter attentie van de vast secretaris. 

Reglementen?
Inschrijvingsformulier en reglement op:

http://www.kvab.be/

Deadline:29.04.2019

Interne contactpersoon?
E-mail: raphaela.delahaye@uhasselt.be
Tel.: +3211269175