Onderzoek

KOM OP TEGEN KANKER - PREKLINISCH ONDERZOEK MET ALS FINALITEIT EEN NIEUWE KLINISCHE STUDIE BINNEN 5 JAAR NA HET EINDE VAN HET PROJECT

Financierder:Kom op tegen Kanker vzw

Wat?

Innoverend patiëntgericht (pre)klinisch onderzoek: dat is wat Kom op tegen Kanker steunt. Zeker als de overheid of farmaceutische industrie dat niet of onvoldoende financiert.
Definitie preklinisch onderzoek: 

 • Uit voorgaande experimenten is een klinische toepasbaarheid duidelijk maar verdere optimalisatie is nodig om tot een klinische fase te komen. De patiënt staat centraal in dit onderzoek.
 • Het doel van het onderzoek omhelst de ontwikkeling van nieuwe of betere behandelingen voor kanker, een betere diagnosestelling en een betere opvolging van kanker, waarbij er een uiteindelijk nieuw klinisch onderzoek opgestart kan worden binnen vijf jaar na afloop van het project. 
 • Onderzoek naar de ontwikkeling van biomerkers, zelfs op menselijk materiaal.
Het betreft preklinisch onderzoek dat volledig aanleunt bij het thema. Uit voorgaande experimenten is een klinische toepasbaarheid duidelijk maar verdere optimalisatie is nodig om tot een klinische fase te komen. De patiënt staat centraal in dit onderzoek en het doel van het onderzoek omhelst de ontwikkeling van nieuwe behandelingen en therapieën tegen kanker waarbij er een uiteindelijk een nieuw klinisch onderzoek kan opgestart worden binnen 5 jaar na afloop van het project.

Aanvragen?

Reglementen?
Meer informatie over de oproepen kan u vinden op https://www.komoptegenkanker.be/wat-we-doen/onderzoek-en-zorg-financieren/biomedisch-onderzoek

 • Er is geen maximumbedrag voor een aanvraag. Voor elke aanvraag moet het budget zeer uitgebreid gemotiveerd worden.
 • Voor klinische studies wordt bij voorkeur een aanvraag ingediend waarbij een vergoeding voorzien wordt op basis van een patient-fee.
 • (Internationale) samenwerking wordt gestimuleerd maar Kom op tegen Kanker financiert enkel het onderzoek dat uitgevoerd wordt aan Vlaamse instellingen.  
 • Een onderzoeker kan jaarlijks slechts één projectaanvraag als hoofdpromotor indienen. De functie van hoofdpromotor en copromotor zijn cumuleerbaar.
 • De beoordeling van de fit to call is competitief en gebeurt op basis van de beschikbare middelen. De commissie zal bij de beoordeling een cut-off bepalen op basis van vergelijking.   
 • Maximale looptijd: vier jaar (met mogelijkheid tot verlenging zonder extra budget met twee jaar)
 • Voor de vzw Kom op tegen Kanker is patiëntenparticipatie zeer belangrijk.
 • Voor de beoordeling van de projecten door de patiëntencommissie moet een apart aanvraagformulier ingevuld worden in lekentaal (zie uitleg website) 
 • Projecten worden in principe opgestart binnen het jaar na goedkeuring.

Meer info?
Indien je vragen hebt over de oproep kun je de vzw Kom op tegen Kanker contacteren op infobmc@komoptegenkanker.be  

Deadline:27.09.2019

Interne contactpersoon?
E-mail: raphaela.delahaye@uhasselt.be
Tel.: +3211269175