Onderzoek

KONINKLIJKE ACADEMIE VOOR OVERZEESE WETENSCHAPPEN (KAOW) - PRIJS VOOR TROPISCHE LIMNOLOGIE

Wat?
Ter gelegenheid van het emeritaat van Erevast Secretaris Jean-Jacques Symoens, werd in 1994 binnen de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen een Jean-Jacques en Berthe Symoensfonds opgericht. Dit Fonds heeft tot doel een verhandeling van hoge wetenschappelijke waarde met de Jean-Jacques en Berthe Symoensprijs voor Tropische Limnologie (2500 €) te bekronen.

Wie?
Onderzoekers die een verhandeling die onuitgegeven of gepubliceerd is sinds minder dan vier jaar, opgesteld in het Nederlands, het Frans, het Engels of het Spaans, over een onderwerp in verband met de tropische limnologie hebben geschreven.

De Academie kan de publicatie door haar zorgen van de bekroonde en nog niet gepubliceerde verhandeling overwegen.

 

Aanvragen?
Verhandelingen aangeboden voor de prijs 2020 moeten in zeven exemplaren (en één electronische versie) op het secretariaat van de Academie (Ringlaan 3, 1180 Brussel) vóór 1 februari 2020 ingediend worden.

Reglementen?
Reglement en nadere uitleg op: https://www.kaowarsom.be/nl/symoens

Deadline:31.01.2020

Interne contactpersoon?
E-mail: raphaela.delahaye@uhasselt.be
Tel.: +3211269175