Onderzoek

FWO & KBS - GUSTAVE BOËL SOFINA FELLOWSHIPS

Financierder:Koning Boudewijnstichting

Wat?
Dankzij de hulp van de Koning Boudewijnstichting, namens het Platform voor Opleiding en Talent, kunnen FWO en F.R.S.-FNRS de Gustave Boël-Sofina Fellowships toekennen waarmee getalenteerde PhD studenten een onderzoeks- of trainingsverblijf in het buitenland kunnen opnemen.

Wie?
Doctoraatsstudenten (master diploma behaald na 1 november 2015)  kunnen een aanvraag indienen voor een Gustave Boël – Sofina Fellowship om naar het buitenland te gaan voor een wetenschappelijk verblijf van 6 of 12 maanden gedurende het academiejaar 2020-2021.

De kandidaat heeft een duidelijke link met België en is verbonden aan een Belgische universiteit gedurende minstens de 12 maanden voorafgaand aan de uiterste indiendatum én gedurende de volledige periode van het buitenlands verblijf.

De Gustave Boël – Sofina Fellowships omvatten reiskosten (max. 1000 euro) en een vaste toelage van 1650 euro per maand.

Aanvragen?

Aanvragen moeten ingediend worden vóór 4 november 2019 per email aan het adres prijzen@fwo.be.

 

Reglementen?

Meer informatie (incl. het aanvraagformulier en reglement) is online beschikbaar op onze website: 

https://www.fwo.be/nl/mandaten-financiering/internationale-mobiliteit/uitgaande-mobiliteit/wetenschappelijke-prijs-gustave-boël-sofina-fellowships/

 

Deadline:03.11.2019

Interne contactpersoon?
E-mail: raphaela.delahaye@uhasselt.be
Tel.: +3211269175