Onderzoek

KAGB - PRIJS SANTKIN VOOR ONDERZOEK MET BETREKKING TOT DE ZIEKTE VAN ALZHEIMER

Financierder:Koninklijke Academie voor Geneeskunde van Belgiƫ

Wat?

Prijsbedrag

10.000 euro (2.000 euro als persoonlijke beloning en 8.000 euro voor verderzetting van het onderzoek)

Deelnemingsvoorwaarden

De kandidaten

 • Enkel een individuele onderzoeker of ten hoogste drie samenwerkende onderzoekers kunnen zich met 1 onderzoek kandidaat stellen, ook al hebben meerdere onderzoekers bijgedragen tot onderdelen van het ingediende onderzoek.
 • De kandidaten zijn op 1 maart 2020 jonger dan 40 jaar.

Wetenschappelijke werken

 • Het werk is een wetenschappelijke verhandeling of een bundel publicaties in verband met een bepaald onderwerp op het gebied van de psychosociale aspecten van de ziekte van Alzheimer.
 • Het werk is in het Nederlands, Frans of Engels gesteld.
 • Het werk mag geschreven zijn om een academische titel te behalen.
 • Het werk mag niet eerder beloond zijn met een gelijkwaardige of hogere prijs.

Wie?
Pre-doc, postdoc, ZAP

Aanvragen?

Hoe deelnemen?

 • Stuur het formulier als Word-bestand naar academiegeneeskunde@vlaanderen.be.
 • De samenvatting van het werk aan het eind van het kandidaatstellingsformulier mag slechts 1 bladzijde tellen.
 • Voeg de volgende bijlagen bij uw kandidatuur:
  • een PDF-bestand met het resultaat van een zoekopdracht met de lijst van de 50 meest geciteerde publicaties in de Web of Science, gerangschikt volgens aantal citaties.
  • een PDF-bestand dat de relevante publicaties (max. 10) van de kandidaat zelf als (mede-)auteur bevat, naar welke publicaties in de samenvatting wordt verwezen. Het PDF-bestand mag ook een thesis of proefschrift zijn.
 • Gelieve geen andere documenten in te zenden.

Reglementen?
Zie: https://www.academiegeneeskunde.be/prijs-santkin-voor-onderzoek-met-betrekking-tot-de-ziekte-van-alzheimer

Deadline:01.03.2020

Interne contactpersoon?
E-mail: raphaela.delahaye@uhasselt.be
Tel.: +3211269175