Onderzoek

CALL 6 INTERREG V EUREGIO MAAS-RIJN

Financierder:EFRO

Wat?
De 6de en laatste oproep binnen Interreg V-A Euregio Maas-Rijn (EMR) staat momenteel open. Deadline voor het indienen van aanvragen is 2 november 2020.  Conceptaanvragen kunnen tot 14 september 2020 ingediend worden. Projectindieners die dit doen kunnen rekenen op feedback die meegenomen kan worden in de ontwikkeling van hun projectaanvraag.

Voor deze laatste projectoproep is nog een bedrag van € 20 miljoen aan middelen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) beschikbaar. Merk wel op dat er binnen de verschillende investeringsprioriteiten duidelijke toewijzigingen vooropgesteld worden. Hieronder een overzicht van de geplande toewijzigingen per investeringsprioriteit:

1. Innovatie (€ 2.500.000 beschikbare EFRO middelen)

- € 1.400.000,00 voor één project op het gebied van blockchaintechnologie

- € 1.150.000 beschikbaar gesteld voor overkoepelende projectinitiatieven onder de specifieke doelstelling 1.1 – Stijging van het percentage KMO/MKB dat innovaties introduceert

2. Economie  (€ 9.000.000 beschikbare EFRO middelen)

- € 6.000.000,00 voor reguliere projecten die bijdragen aan (i) het vergroten van het concurrentievermogen van KMO/MKB-bedrijven die door de COVID-19-crisis zijn getroffen, of (ii) een efficiëntie omgang met hulpbronnen in  het KMO/MKB

- € 3.000.000,00 voor overkoepelende projectinitiatieven onder de specifieke doelstelling 2.2 – Meer efficiënte omgang met hulpbronnen in het KMO/MKB

3. Sociale inclusie en opleiding (€ 8.738.583 beschikbare EFRO middelen)

- € 8.738.583 voor reguliere projecten

4. Territoriale ontwikkeling (€ 150.000 beschikbare EFRO middelen)

- € 150.000 voor  één project dat gericht is op het definiëren van specifieke indicatoren voor het monitoren van grensoverschrijdende samenwerking in het programmagebied ter realisering van de specifieke doelstelling 4.1 – Vermindering van de belemmerende werking van de grens voor inwoners en instellingen.

Opportuniteiten voor onderzoekers binnen de UHasselt situeren zich dus binnen de as "Economie" voor projecten gefocust op duurzaam energie- en grondstoffengebruik in KMO's of gelinkt aan COVID-19 en binnen de as "Sociale Inclusie en opleiding". 

Aanvragen?
Het indieningstraject bestaat uit 2 fasen.

Fase 1: indienen van een conceptaanvraag

In een eerste adviserende fase kunnen conceptaanvragen ingediend worden via het elektronisch Monitoring Systeem (eMS). Deadline voor het indienen van conceptaanvragen is 14 september 2020. Na de beoordeling van de conceptaanvragen door een adviesgroep wordt schriftelijke feedback overgemaakt aan de lead partner. Deze beoordeling bevat een globaal oordeel over de kansen van het project en aanbevelingen om de kansen op een positief oordeel over de definitieve projectaanvraag te vergroten. Het indienen van een conceptaanvraag is facultatief. Een samenwerkingsverband kan een volledige aanvraag indienen zonder eerst een conceptaanvraag te hebben ingediend. Dit wordt echter niet aangeraden omdat de feedback over de conceptaanvraag bij kan dragen aan een positieve besluitvorming van de volledige aanvraag.

Fase 2: indienen van een volledige aanvraag

Na de eerste adviserende fase start de officiële selectieprocedure en is het mogelijk om volledige projectaanvragen in te dienen via het eMS systeem. Uiterste deadline voor het indienen van aanvragen is 2 november 2020.

Ben je bezig met de voorbereiding van een indiening? Contacteer dan asap de contactpersoon binnen DOC (annelies.stockmans@uhasselt.be) zodat tijdig de nodige ondersteuning geboden kan worden.

Meer info?
Meer informatie met betrekking tot de zesde oproep is terug te vinden op de website van Interreg EMR
Via deze link kan je het webinar rond oproep 6 dat plaatsvond op 29 juni herbekijken.

Deadline:02.11.2020

Interne contactpersoon?
E-mail: annelies.stockmans@uhasselt.be
Tel.: +3211268070