Onderzoek

KOM OP TEGEN KANKER - OPROEP TRANSLATIONELE PROJECTEN 2021

Financierder:Kom op tegen Kanker vzw

Wat?
Kom op tegen Kanker wil ook in 2021 innoverend patiëntgericht kankeronderzoek steunen waarvoor onvoldoende geld beschikbaar is bij de overheid of de farmaceutische industrie. Vandaag lanceert Kom op tegen Kanker de oproep voor translationele onderzoeksprojecten 2021.

Kom op tegen Kanker wil projecten financieren die als doel hebben om de start van nieuw klinisch onderzoek mogelijk te maken op basis van de resultaten van het project. Het project omvat alle noodzakelijke onderzoeksactiviteiten die vereist zijn om de opstart van een klinische studie bij afloop van het project mogelijk te maken.

 • Het doel van het onderzoek omhelst de ontwikkeling van nieuwe of betere behandelingen voor kanker, een betere diagnosestelling, een betere opvolging van kanker en onderzoek naar nevenwerkingen van kanker of de behandeling ervan.
 • Fundamenteel onderzoek naar het ontstaan van kanker, naar het werkingsmechanisme van een behandeling of naar de resistentie tegen een behandeling passen niet in deze oproep.
 • Voor projecten die de ontwikkeling van biomerkers als doel hebben:
  • Past niet in de oproep: projecten die als doel hebben om te zoeken naar nieuwe biomerkers en onderzoek naar het werkingsmechanisme van (potentiële) biomerkers.
  • Past wel in de oproep: translationeel onderzoek op een reeds geïdentificeerde beloftevolle kandidaat-biomerker of biomerker-panel die bij afloop van het project kan gevalideerd worden in een prospectieve klinische studie (waarbij de beslissing over de behandeling gebaseerd wordt op deze biomerker).
 • Budget: 3 miljoen euro (onder voorbehoud van goedkeuring budget 2022).

Wie?
De projectverantwoordelijke dient verbonden te zijn aan een Vlaamse onderzoeksinstelling en er kan enkel financiering aangevraagd worden voor Vlaamse onderzoeksinstellingen. Om een projectaanvraag te kunnen indienen, dient de projectverantwoordelijke (=hoofdpromotor), alsook de copromotoren minimaal in het bezit te zijn van de academische graad van doctor (PhD). Een onderzoeker kan slechts één projectaanvraag als hoofdpromotor indienen per oproep. Elk project kan slechts één hoofdpromotor hebben. De hoofdpromotor heeft een coördinerende functie voor het hele project. Bovendien kan een onderzoeker per oproep naast hoofdpromotor, slechts één keer als copromotor op een projectaanvraag worden aangesteld. 

Aanvragen?
De aanvraagprocedure verloopt in twee fasen. In een eerste fase wordt een abstract ingediend met een korte beschrijving van het project volgens het aangeboden standaardformulier. Indien het abstract positief geëvalueerd wordt, mag er een uitgebreid projectvoorstel worden ingediend. 

 • Documenten om in te dienen beschikbaar op expro.komoptegenkanker.be.
 • Deadline indiening abstract: 30 september 2021 (uiterlijk middernacht).
 • Deadline indiening uitgebreid projectvoorstel: 31 januari 2022 (uiterlijk middernacht).

Meer info?
Meer informatie en de voorwaarden voor deze oproep kan u terugvinden op de website van KOTK.
Indien u nog meer informatie wenst over deze oproep, kan u contact opnemen met projecten.biomed.prev@komoptegenkanker.be

Deadline:30.09.2021

Interne contactpersoon?
E-mail: ellen.vancutsem@uhasselt.be
Tel.: +3211268995